حجاب، ارزشى است منطبق با طبیعت انسان...

 


نظر غرب، علت اینکه شما نباید چادر داشته باشید، نباید حجاب داشته باشید،

این نیست که آزاد باشید. آنها چیز دیگرى مورد نظرشان است ؛

زن را می خواهند به شکل خاصى در جامعه ظاهر بشود براى نوازش چشم مرد،

براى بهره‌ورى نامشروع مرد. این، بزرگترین اهانت به زن است.

امام خامنه ای(حفظه الله)

/ 0 نظر / 12 بازدید